HOME

Contacteer me via marijke@diversiteitsacademie.be of #32-479-78.60.20

DOWNLOAD MIJN HANDIGE CHECKLIST MET

10 TIPS VOOR OPTIMAAL SAMENWERKEN IN JE DIVERS TEAM


Ieder teamlid is anders. Dat is vaak boeiend én lastig tegelijk. In het omgaan met de verschillen laten we ons vaak vangen aan 5 MISVERSTANDEN. Ze hinderen de samenwerking. Vervang ze door de 10 EENVOUDIGE TIPS voor een beter resultaat en merk hoe het samenwerken in diversiteit al snel vlotter verloopt.

EXTRA TIP ! Hang de checklist bij het koffieapparaat. Wie weet biedt ze inspiratie … 😉

Mijn levensmissie is meer Diversiteit & Inclusie creëren aan de ontwerptafels van een duurzame samenleving. Ik wil de kracht van diversiteit vrij maken voor wie streeft naar meer evenwicht tussen profit – planet – people – peace in Europa.


LEER ME BETER KENNEN

DE ‘BIG WHY‘ VAN DE DIVERSITEITSACADEMIE

ALS WE VANDAAG EEN GOED LEVEN WILLEN EN TEGELIJK DE TOEKOMST VAN VOLGENDE GENERATIES VEILIG WILLEN STELLEN, DAN HEBBEN WE NOOD AAN EEN NIEUW SYSTEEM WAARIN PEOPLE, PROFIT, PLANET EN PEACE MEER IN EVENWICHT ZIJN MET ELKAAR. DAT VRAAGT OM OUT-OF-THE-BOX DENKEN EN ORGANISEREN. DIVERSITEIT & INCLUSIE BIEDT HIERIN EEN MEERWAARDE, WANT DOOR EEN CONTEXT TE CREËREN WAARIN WE COMPLEXE UITDAGINGEN KUNNEN BENADEREN VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN, GENEREREN WE NIEUWE ANTWOORDEN.

LEES MEER OVER DE RETURN ON INVESTMENT VAN DIVERSITEIT & INCLUSIE.

HET DIVERSITEIT & INCLUSIE KOMPAS WIJST DE WEG

Ik ontwierp het Diversiteit & Inclusie Kompas als een PRAKTISCHE STAP-VOOR-STAP METHODE om met diversiteitsvraagstukken aan de slag te gaan … Bidden op de werkvloer, genderneutrale toiletten, wel of niet een hand geven, vaders die meer tijd willen voor hun kinderen, meertaligheid in het bedrijf, … We kiezen té vaak een ideologische of politieke insteek, in plaats van een oplossingsgerichte benadering. Daardoor blokkeren we snel.

HET KOMPAS BIEDT EEN ALTERNATIEF.


HET DIVERSITEIT & INCLUSIE KOMPAS IS EEN NAVIGATIE-INSTRUMENT MET 8 SLEUTELS NAAR VERBINDING IN DIVERSITEIT. ZE HELPEN JOU EEN INCLUSIECULTUUR ONTWIKKELEN IN JE TEAM. ZO SLAAG JE ER BETER IN DE KRACHT VAN DIVERSITEIT VRIJ TE MAKEN, TE EXCELLEREN IN TEAMWERK, ELK TALENT OPTIMAAL TE BENUTTEN EN GOED TOEGANKELIJK TE ZIJN VOOR JE DOELPUBLIEK.

WAAROM INVESTEREN IN DIVERSITEIT & INCLUSIE

WIE INVESTEERT IN DIVERSITEIT & INCLUSIE, ONDERVINDT VEEL VOORDELEN. DIT IS DE ROI (return on investment) DIE JE MAG VERWACHTEN:

  • MEER TEVREDEN MEDEWERKERS – In een inclusief team ervaren medewerkers minder stress en misverstanden. De sfeer is aangenaam. Daardoor wordt het makkelijker om de juiste talenten te vinden, te houden en te laten doorgroeien. Je medewerkers ervaren je als een aangename werkgever.
  • MEER NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING – In een inclusief team werken medewerkers met meer motivatie en focus aan het doel van de organisatie. Medewerkers voelen zich op een authentieke manier deel van het geheel en ervaren hun bijdrage als zinvol. Je productiviteit stijgt.
  • MINDER FOUTEN – In een inclusief team vullen medewerkers elkaar spontaan aan. Collega’s voelen zich samen verantwoordelijk voor een optimaal resultaat. Er worden minder fouten gemaakt en de kost van ‘re-do’s’ daalt.
  • MEER CREATIVITEIT EN INNOVATIEKRACHT – In een inclusief team draagt de diversiteit aan invalshoeken ertoe bij dat medewerkers sneller out-of-the-box denken. Dit bevordert de creativiteit. Er ontkiemen meer innovatieve ideeën en je wordt wendbaarder in een wereld in transitie.
  • MEER DRAAGVLAK IN DE OMRINGENDE SAMENLEVING – Een organisatie die resoluut kiest voor een D&I strategie sluit aan bij de superdiverse samenleving waarin we vandaag leven. Je bent herkenbaar en toegankelijk voor meer mensen. Je maatschappelijke waarde stijgt.