HOME

Contacteer me via marijke@diversiteitsacademie.be of #32-479-78.60.20

IS DIVERSITEIT EEN SPLIJTZWAM IN JE TEAM ?

DOE ER VANDAAG NOG IETS AAN.


In steeds meer teams is diversiteit het nieuwe normaal. Verschillen in leeftijd, gender, gezondheid, geaardheid, levensbeschouwing, politieke ideologie, sociale en culturele achtergrond hebben invloed op de samenwerking. En nu recent zeker ook de verschillen in visie op het covid-probleem en de gewenste aanpak.

Diversiteit kan zorgen voor een boeiende dynamiek. Ze is een motor voor groei en innovatie … MAAR DEZE ‘MAGIC DOESN’T HAPPEN’ HELEMAAL VANZELF … Het vraagt van jou als leidinggevende een specifieke aanpak.

MET DIE eBOEK HEB JE EEN HANDLEIDING OM VERSCHILLEN TE OVERBRUGGEN. HET GEEFT JE 8 SLEUTELS OM TE VERBINDEN IN DIVERSITEIT EN EEN ACTIEPLAN WAARMEE JE VANDAAG NOG AAN DE SLAG KAN.

Mijn levensmissie is mensen VERBINDEN IN DIVERSITEIT. Ik wil de innovatiekracht van diversiteit vrij maken voor wie streeft naar meer evenwicht tussen profit – planet – people – peace in Europa.


LEER ME BETER KENNEN

DE ‘BIG WHY‘ VAN DE DIVERSITEITSACADEMIE

IK GELOOF, ALS WE DE MOED VINDEN OM ONS AUTHENTIEK TE TONEN EN ALS WE RUIMTE MAKEN VOOR ONZE COLLEGA’S OM HETZELFDE TE DOEN, DAT WIJ SAMEN INSPIRERENDE EN DUURZAME ORGANISATIES KUNNEN CO-CREËREN.

ALS WE VANDAAG EEN GOED LEVEN WILLEN EN TEGELIJK DE TOEKOMST VAN VOLGENDE GENERATIES VEILIG WILLEN STELLEN, DAN HEBBEN WE NOOD AAN EEN NIEUW SYSTEEM WAARIN PEOPLE, PROFIT, PLANET EN PEACE MEER IN EVENWICHT ZIJN MET ELKAAR. DAT VRAAGT OM OUT-OF-THE-BOX DENKEN EN ORGANISEREN.

DIVERSITEIT & INCLUSIE BIEDT HIERIN EEN MEERWAARDE, WANT DOOR EEN CONTEXT TE CREËREN WAARIN WE COMPLEXE UITDAGINGEN KUNNEN BENADEREN VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN, GENEREREN WE NIEUWE ANTWOORDEN.

LEES MEER OVER DE RETURN ON INVESTMENT VAN DIVERSITEIT & INCLUSIE.

HET DIVERSITEIT & INCLUSIE KOMPAS WIJST DE WEG

Ik ontwierp het Diversiteit & Inclusie Kompas als een PRAKTISCHE STAP-VOOR-STAP METHODE om met diversiteitsvraagstukken aan de slag te gaan … Bidden op de werkvloer, genderneutrale toiletten, wel of niet een hand geven, vaders die meer tijd willen voor hun kinderen, meertaligheid in het bedrijf, … We kiezen té vaak een ideologische of politieke insteek, in plaats van een OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING. Daardoor blokkeren we snel.

HET KOMPAS BIEDT EEN ALTERNATIEF.


HET DIVERSITEIT & INCLUSIE KOMPAS IS EEN NAVIGATIE-INSTRUMENT MET 8 SLEUTELS. HET HELPT JOU ALS LEIDINGGEVENDE VERBINDEN IN DIVERSITEIT. ZO SLAAG JE ER BETER IN DE INNOVATIEKRACHT IN JE TEAM AAN TE WAKKEREN, TE EXCELLEREN IN TEAMWERK, ELK TALENT OPTIMAAL TE BENUTTEN EN GOED TOEGANKELIJK TE ZIJN VOOR JE DOELPUBLIEK.

WAAROM INVESTEREN IN DIVERSITEIT & INCLUSIE

WIE INVESTEERT IN DIVERSITEIT & INCLUSIE, ONDERVINDT VEEL VOORDELEN. DIT IS DE ROI (return on investment) DIE JE MAG VERWACHTEN:

  • MEER TEVREDEN MEDEWERKERS – In een inclusief team ervaren medewerkers minder stress en misverstanden. De sfeer is aangenaam. Daardoor wordt het makkelijker om de juiste talenten te vinden, te houden en te laten doorgroeien. Je medewerkers ervaren je als een aangename werkgever.
  • MEER NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING – In een inclusief team werken medewerkers met meer motivatie en focus aan het doel van de organisatie. Medewerkers voelen zich op een authentieke manier deel van het geheel en ervaren hun bijdrage als zinvol. Je productiviteit stijgt.
  • MINDER FOUTEN – In een inclusief team vullen medewerkers elkaar spontaan aan. Collega’s voelen zich samen verantwoordelijk voor een optimaal resultaat. Er worden minder fouten gemaakt en de kost van ‘re-do’s’ daalt.
  • MEER CREATIVITEIT EN INNOVATIEKRACHT – In een inclusief team draagt de diversiteit aan invalshoeken ertoe bij dat medewerkers sneller out-of-the-box denken. Dit bevordert de creativiteit. Er ontkiemen meer innovatieve ideeën en je wordt wendbaarder in een wereld in transitie.
  • MEER DRAAGVLAK IN DE OMRINGENDE SAMENLEVING – Een organisatie die resoluut kiest voor een D&I strategie sluit aan bij de superdiverse samenleving waarin we vandaag leven. Je bent herkenbaar en toegankelijk voor meer mensen. Je maatschappelijke waarde stijgt.