HET TEAM

MARIJKE

Ik ben Marijke: ANTROPOLOGE, D&I COACH en ZAAKVOERDER van de Diversiteitsacademie.

Sinds ik in 1996 afstudeerde als Vergelijkende Cultuurwetenschapper met een thesis over intercultureel onderwijs heeft het vraagstuk van het samen leven en samen werken in superdiversiteit me niet meer los gelaten. Als coach, trainer en procesbegeleider ga ik samen met jou op zoek naar de hefbomen voor je inclusief leiderschap. Zo laat je een inclusiecultuur in je team en organisatie groeien. Je leest het verhaal van mijn traject hier.

Marijke@diversiteitsacademie.be

“Wanneer we het recht verliezen om ANDERS te zijn, verliezen we het voorrecht om VRIJ te zijn.”

Charles Evans Hughes

Lange tijd was de Diversiteitsacademie mijn solo-project , maar in september 2021 kwam daar verandering in. Het is met een grote fierheid dat ik hier de fantastisch boeiende, deskundige mensen van het team voorstel !

LOTJE

Lotje is SOCIAL PROFIT EXPERTE en freelance TRAINER & PROCESBEGELEIDER bij de Diversiteitsacademie. Ze is gespecialiseerd in filantropie en gebeten door het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van social profit projecten. Lotje is het strategische master mind in ons team.

Ze groeide op in de Genste wijk Sluizeke-Muide, stond mee aan de wieg van de NGO CEPIA in Costa Rica, richtte in Chili het ViaViaCafé Valparaiso op en draait sinds haar terugkeer naar België helemaal mee in de wereld van filantropie, impactinvesteringen, non profit projectontwikkelingen en creëren van kansrijke omgevingen.

“Gelijke kansen voor iedereen! We creëren een omgeving waar iedereen kan schitteren en zich goed voelt.”

Lotje
Lut

LUT

Lut is mama van twee voetbalboys en freelance TRAINER & PROCESBEGELEIDER bij de Diversiteitsacademie.

Ze inspireert en ondersteunt mensen, teams en organisaties in de groei naar inclusief denken en handelen. Verbinden, verbreden en verdiepen vanuit respect voor verscheidenheid zijn haar sleutelwoorden. Het is haar overtuiging dat organisaties groeien, wanneer ze talenten benutten en de kunst beheersen om in diversiteit een harmonieus geheel te creëren. Ze ondersteunt je graag in het scheppen van een klimaat waarin je samen met je team kan groeien.

“De uitdaging is dus om die veelheid van individuen, stemmen, noden, vaardigheden en talenten te verenigen in een warm veld van krachtig samenwerken.”

Lut

NAJIMA

Najima is onze EXPERT IN VERBINDENDE COMMUNICATIE. Ze is bezieler van Almuruna – Veerkracht door Verbinding. Ze werkt als freelance TRAINER & PROCESBEGELEIDER bij de Diversiteitsacademie.

Ze reikt geen pasklare oplossingen aan, maar begeleidt organisaties, teams en individuen in het ontwikkelen van de eigen veerkracht. Je doorloopt samen met haar een proces, ontwikkelt een strategisch kader en legt de basis voor een organisatiecultuur die veerkracht omarmt en inzet als kracht. Inclusie, diversiteit en verbinding zijn hierin centrale thema’s.

Voor mij vormt het woord ‘FLEXBILITEIT’ de basis van hoe ik naar individuen, teams en organisaties kijk. In onze steeds sneller veranderende wereld zien we meer en meer dat beproefde recepten uit het verleden niet langer werken. Minder en minder mensen willen werken in strikt hiërarchische structuren. Meer en meer klinkt de roep naar flexibiliteit, naar personalisatie van werk, naar permanente vorming, …

Najima

OLAF

Olaf is onze EXPERT ‘RELATIONSHIP ENGINEERING’. Hij zet schaalbare, één-op-één gespreksprotocollen in om loyaliteit te verstevigen, de afstand te verminderen tussen het individu en het collectief, om verbinding te creëren in grote groepen mensen en samen voorwaarts te bewegen in de gewenste richting, die in samenspraak gedefinieerd wordt.

In de Diversiteitsacademie is hij onze kritische stem. We werken samen aan een experiment om met grote aantallen stakeholders tegelijk, gedigitaliseerd, vorm te geven aan cultuursensitieve zorg.

PATRICK

Patrick is ex-semi-professioneel voetballer en freelance TRAINER & PROCESBEGELEIDER met een verbindende aanpak. Hij is tevens onze EXPERT INCLUSIEF AANWERVEN.

Hij laat groepen en organisaties graag dromen vanuit hun eigen kracht. Streven naar de juiste balans om optimaal te kunnen functioneren in wisselende contexten. In deze constant veranderde wereld is diversiteit een feit. Inclusie zonder exclusie… Hoe pakken we dit aan? Hoe gaan we ermee om? Als professional en ervaringsdeskundige draagt hij met passie zijn steentje bij om in het hier en nu samen met jou extra inzicht en draagvlak te creëren.

Mijn drijfveer ? Het creëren van ruimte voor iedereen !

Patrick

ZOUHRA

Zouhra is de gelukkige mama van 3 jongvolwassen zonen, ERKEND SOCIAAL EN FAMILIAAL BEMIDDELAAR en freelance TRAINER & PROCESBEGELEIDER bij de Diversiteitsacademie. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met de thema’s diversiteit, bemiddeling en coaching. Een rots in de branding, die zich door geen conflict laat afschrikken.

Ze haalt zeer veel voldoening uit het werken met mensen. Mensen en teams coachen, mensen in hun kracht brengen, complexe vraagstukken samen verhelderen, verbinden waar het vertrouwen even zoek is … Het zijn de dagelijkse ingrediënten waarmee ze met plezier aan de slag gaat.

Mijn drijfveer ? Bijdragen aan een waarderend klimaat waar verschil kan en mag floreren.

Zouhra