UNCONSCIOUS BIAS TRAINING


Onbewuste vooringenomenheid overstijgen in de beoordeling

Onbewuste vooringenomenheid is het gevolg van sociale stereotypen over bepaalde groepen mensen. Ze hebben invloed op de manier waarop we collega’s, studenten of sollicitanten beoordelen zonder dat we ons daar bewust van zijn. Iedereen, zonder uitzondering, wordt beïnvloed door stereotypen en vooroordelen. Ze werken in de praktijk als een vervelende stoorzender, want ze stroken niet met de waarden die we actief willen uitdragen. 

Voor leidinggevenden, HR-medewerkers en docenten die mensen louter op hun talenten en competenties willen beoordelen en hun onbewuste vooringenomenheid willen overstijgen, biedt deze training een helder kader en concrete handvatten om de impact van stereotypen en vooroordelen op het professioneel handelen in te dammen.  

LEERDOEL

In deze Unconscious Bias Training breng je onbewuste vooringenomenheid naar het daglicht en leer je praktijkgerichte strategieën, zodat je evaluatieproces strookt met wat je écht belangrijk vindt. 

PROGRAMMA

Wanneer je een nieuwe collega wil aanwerven of een teamlid wil laten doorgroeien, wanneer je een student of stagiair beoordeelt, dan streef je er oprecht naar je enkel te laten leiden door wat je objectief ziet aan talenten, competenties en groeipotentieel bij die persoon. Toch word je beïnvloed door ingesleten denkpatronen – niemand van ons is daar immuun aan! Die onbewuste vooringenomenheid beknot te ontwikkelkansen van de persoon in kwestie, maar heeft ook een negatieve impact op de hele organisatie, want ze verhindert dat de beste talenten op de juiste plaats komen. 

In deze training halen we in een veilige context en op een ietwat speelse manier onze stereotypen en vooroordelen naar de oppervlakte, zodat we er kunnen naar kijken en ze kunnen bijsturen. We werken rond vijf vragen: 

  1. Wat is ‘unconscious bias’ ?
  2. Waar kunnen we unconscious bias aan herkennen ? 
  3. Wat is de impact op de mensen die we beoordelen ?
  4. Wat is de impact op de kwaliteit van ons evaluatieproces ?
  5. Welke strategieën kunnen we inzetten om ons professioneel handelen te vrijwaren ?  

We werken ervaringsgericht en interactief. We onderzoeken de praktijkverhalen uit de groep. We ronden af met een concreet actieplan, waar je de volgende dag mee aan de slag kan. 

WERKWIJZE

In de leer- en groeitrajecten van de Diversiteitsacademie staan doelgerichtheid, actieve betrokkenheid en verbinding tussen de deelnemers centraal. We vertrekken vanuit waardering voor wat al goed gaat. We gaan oplossingsgericht aan de slag met uitdagingen. We werken interactief en besteden zorgzame aandacht aan de groep. 

Deze training is doorweven van concrete verhalen en voorbeelden, is gericht op het verwerven van inzichten en het inoefenen van concrete strategieën. Je kan eigen ervaringen inbrengen en krijgt voldoende tijd om op een veilige manier te oefenen. 

PRAKTISCH

  • Je kan deze training aanvragen voor je team, vereniging of school.
  • Duur: 9u00 – 16u00
  • Eigen locatie of Villa Vonk, Oudenaardsesteenweg 52 – 9000 Gent
  • Aantal deelnemers: max. 10 deelnemers
  • Cursusmateriaal: een heldere en beknopte syllabus, op papier en digitaal