Teamcoaching

Als procesbegeleider worden we je partner en bondgenoot in het ontwerpen en implementeren van je DIVERSITEIT & INCLUSIEBELEID. Op basis van onze vele jaren ervaring hebben we een modulair traject ontwikkeld, dat we op maat van jouw organisatie kunnen inzetten.

“Procesbegeleiding […] is de kunst om mensen door processen te leiden naar gemeenschappelijke doelen op een wijze die aanmoedigt tot gezamenlijke deelname, eigenaarschap en productiviteit.”
Liesbeth Muurling, Walliz
Modulair traject voor de ontwikkeling van een Diversiteit & Inclusiebeleid, op maat van je organisatie.

Contacteer me voor een vrijblijvende kennismaking. We bespreken samen wat de krachten en knelpunten zijn in je team, waar de kiemen van verandering al aanwezig zijn en welke stappen je kan zetten naar een duurzame D&I strategie.

marijke@diversiteitsacademie.be of +32-479-78.60.20.