INTERCULTURAL COMMUNICATION TRAINING


Professioneel omgaan met culturele verschillen in je team

Culturele diversiteit op de werkvloer is intussen in veel organisaties het nieuwe normaal. Dat kan boeiende interacties geven wanneer collega’s goed communiceren en door elkaars cultuurbril leren kijken, maar dat gaat in de praktijk lang niet altijd vanzelf. De confrontatie met de andere waarden, normen en gewoonten zorgt voor misverstanden en soms lopen de frustraties hoog op. 

Voor leidinggevenden en teamleden die op een professionele manier met culturele verschillen in het team willen omgaan biedt deze training een helder kader en concrete handvatten voor interculturele communicatie.  

LEERDOEL

In deze Intercultural Communication Training leer je 10 basisprincipes van cultuursensitief handelen integreren in je professionele houding, zodat je efficiënt je doel bereikt in verbinding met de ander. 

PROGRAMMA

Als leidinggevende of collega in een intercultureel team werk je elke dag samen met mensen die de wereld door een andere bril bekijken dan jij. Dat is vaak inspirerend en frustrerend tegelijk. Je wordt telkens weer uitgedaagd om je eigen waarden, normen en evidenties in vraag te stellen en die van de ander te proberen begrijpen. Dan moet je ook nog samen tot afstemming komen, terwijl je onder tijdsdruk staat en op het einde van de dag kwaliteit moet leveren. Dat maakt diversiteit soms knap lastig! 

In deze training gaan we aan de slag met 10 basisprincipes van cultuursensitief handelen. Je verwerft inzicht in culturele diversiteit en leert intercultureel communiceren. We werken rond vijf vragen: 

 1. Wat is cultuur?
 2. Wat is culturele diversiteit?
 3. Wat is interculturele communicatie?
 4. Wat zijn valkuilen in de interculturele communicatie en hoe vermijd je ze? 
 5. Hoe kunnen we culturele verschillen overbruggen om efficiënt ons doel te bereiken in verbinding met de ander?  

We werken o.a. met de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede en het F- en G-continuüm van David Pinto. We ontdekken de eigen cultuurbril en onderzoeken samen de concrete verhalen uit je werkcontext of persoonlijk leven. 

Op het einde van deze training heb je … 

 • een helder kader en een gedeelde woordenschat,
 • meer inzicht in je eigen communicatiestijl en cultuurbril, 
 • inzicht in de 10 basisprincipes van cultuursensitief handelen, 
 • praktische tips en handvatten.

WERKWIJZE

In de leer- en groeitrajecten van de Diversiteitsacademie staan doelgerichtheid, actieve betrokkenheid en verbinding tussen de deelnemers centraal. We vertrekken vanuit waardering voor wat al goed gaat. We gaan oplossingsgericht aan de slag met uitdagingen. We werken interactief en besteden zorgzame aandacht aan de groep. 

Deze training is doorweven van concrete verhalen, is gericht op het verwerven van inzichten en het inoefenen van concrete strategieën. Je kan eigen ervaringen inbrengen en krijgt voldoende tijd om op een veilige manier te oefenen. 

PRAKTISCH

 • Je kan deze training aanvragen voor je team, vereniging of school.
 • Duur: 9u00 – 16u00
 • Locatie: Villa Vonk, Oudenaardsesteenweg 52 – 9000 Gent
 • Aantal deelnemers: max. 10 deelnemers
 • Cursusmateriaal: een heldere en beknopte syllabus, op papier en digitaal