ACTIVE BYSTANDER TRAINING


Geweldloos reageren op racisme, discriminatie en uitsluiting

Pesterijen, intimidatie en uitsluiting verzieken de sfeer op het werk, in de vereniging of op school. Het zijn negatieve vormen van gedrag die schade toebrengen aan mensen en een hypotheek leggen op de samenwerking. Wie geviseerd wordt op basis van identiteit ervaart stress en angst, maar in feite lijdt de hele groep. We weten dat en toch vinden we het vaak moeilijk om te reageren. 

Voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal veilige context voor samenwerking biedt deze training een helder kader en concrete strategieën om geweldloos te reageren op racisme, discriminatie en uitsluiting. 

LEERDOEL

In deze Active Bystander Training leer je werken met tools uit de geweldloze communicatie om de negatieve impact van verbale en non-verbale haatboodschappen in te dammen. 

PROGRAMMA

Laten we duidelijk zijn: haatboodschappen of uitsluiting op basis van gender, uiterlijk, cultuur, leeftijd of persoonlijkheidskenmerken zijn daden van agressie. Ze horen niet thuis op onze werkplek, in verenigingen of scholen. Maar reageren is vaak moeilijk. 

We voelen ons onveilig, perplex of overmand door emoties. Misschien zitten we gewrongen in onze relatie met de persoon die het negatieve gedrag stelt: dat kan een collega, de baas, een cliënt zijn of een jongere waar we verantwoordelijk voor zijn … We willen geweld ook niet met geweld beantwoorden. Dat zorgt voor olie op het vuur en de sfeer verzuurt nog meer. 

Hoe doorbreken we de cirkel? 

Met die vraag gaan we aan de slag. Vanuit de principes van geweldloze communicatie verkennen we verschillende interventies die verbinding herstellen, en angst en kwetsuren verzachten. We verwerven inzicht in de dynamiek en posities in het conflict. We tasten de eigen grenzen af en proberen ze op een zachte manier te verleggen. We oefenen met elkaar in een veilige omgeving. 

Op het einde van deze workshop heb je … 

  • je vertrouwd gemaakt met een helder kader en een gedeelde woordenschat, 
  • inzicht verworven in de rollen en dynamiek in een situatie van uitsluiting,
  • strategieën geoefend om geweldloos te reageren op anti-sociaal gedrag,
  • strategieën geoefend om de negatieve impact van het gedrag in te dammen voor alle betrokkenen. 

WERKWIJZE

In de leer- en groeitrajecten van de Diversiteitsacademie staan doelgerichtheid, actieve betrokkenheid en verbinding tussen de deelnemers centraal. We vertrekken vanuit waardering voor wat al goed gaat. We gaan oplossingsgericht aan de slag met uitdagingen. We werken interactief en besteden zorgzame aandacht aan de groep. 

Deze training is gericht op het verwerven van inzichten en het inoefenen van concrete strategieën. Je kan eigen ervaringen inbrengen en krijgt voldoende tijd om op een veilige manier te oefenen. 

PRAKTISCH

  • Je kan deze training aanvragen voor je team, vereniging of school.
  • Duur: 9u00 – 16u00
  • Eigen locatie of Villa Vonk, Oudenaardsesteenweg 52 – 9000 Gent
  • Aantal deelnemers: max. 15 deelnemers
  • Cursusmateriaal: een heldere en beknopte syllabus, op papier en digitaal