AANBOD

WORSTEL JIJ OOK WEL EENS MET DE DIVERSITEIT IN JE TEAM(S) EN BIJ JE DOELPUBLIEK?

Ik zie het dagelijks: we worstelen met onze verschillen. Leeftijd, gender, talenten, taal en cultuur kunnen in een team ver uiteen liggen. We zoeken naar VERBINDING IN DIVERSITEIT, naar een goede samenwerking en afstemming, maar het lukt even vaak (vaker?) niet als wel. In de Diversiteitsacademie reik ik leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HR-managers stap-voor-stap methoden aan om die optimale samenwerking te creëren. Gekoppeld aan een DIVERSITEIT & INCLUSIE STRATEGIE schept dat de context voor groei en innovatie in een superdiverse 21ste eeuw.

Merk je deze ‘symptomen’ op in je organisatie, dan kan dat erop wijzen dat het tijd is om D&I ACTIE te ondernemen!

  • Je slaagt er moeilijk in om je vacatures in te vullen. Je zegt: “Wij staan open voor iedereen,” maar toch komen de juiste kandidaten niet tot over je drempel.
  • De verschillen tussen de mensen in je team(s) leiden tot een gespannen sfeer, waardoor medewerkers zich niet goed voelen, niet tevreden zijn, ziek worden of weggaan. De team spirit ontbreekt.
  • De kwaliteit van het werk heeft te lijden onder een gebrekkige samenwerking. Teamleden zetten de neus onvoldoende in dezelfde richting, kibbelen over kleine zaken en maken veel fouten (of nog erger : saboteren elkaars werk … :-/ ).
  • Je slaagt er niet in de kracht van diversiteit – m.n. méér creativiteit en innovatiekracht – voor je organisatie te verzilveren. Daardoor behaal je geen optimale resultaten en riskeer je te verliezen van de concurrentie.
  • Je bereikt slechts een deel van je doelpubliek. De segmenten van je doelpubliek die afwijken van de gangbare ‘norm’ in je organisatie, worden niet bediend.

DOOR VERBINDING IN DIVERSITEIT ALS UITGANGSPUNT TE NEMEN IN DE SAMENWERKING TUSSEN MENSEN EN DOOR EEN INCLUSIECULTUUR IN JE ORGANISATIE TE ONTWIKKELEN, GROEI JE NAAR DE BESTE RESULTATEN MET EEN TEAM VAN TEVREDEN MEDEWERKERS. IN DE DIVERSITEITSACADEMIE LEER JE PRAKTISCH EN STAP-VOOR-STAP HOE JE DAT DOET. HET DIVERSITEIT & INCLUSIE KOMPAS WIJST DE WEG. EN IK BEN JE BONDGENOOT ZOLANG JE WENST.

SCHAKEL ME IN ALS PARTNER.


Als PROCESBEGELEIDER word ik jouw ‘partner in crime’ in het ONTWERPEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN D&I STRATEGIE op maat van de organisatie. Ik teken samen met jou een stap-voor-stap verandertraject uit. Zo wordt jouw diversiteitsproject geen slag in het water, maar maak je met succes de kracht van diversiteit vrij voor je team. We creëren samen meer diversiteit, meer inclusie en een beloftevolle toekomst. Dat garandeer ik.

GA ZELF AAN DE SLAG.


In de ONLINE STUDENTENZONE krijg je precies de informatie die je nodig hebt om optimaal VERBINDING IN DIVERSITEIT te maken en een D&I STRATEGIE te ontwerpen gericht op groei. In hapklare brokken, met stap-voor-stap methoden en antwoord op al jouw vragen. Zo haal je de beste resultaten met een team van tevreden medewerkers. Dat garandeer ik.