DE BASISPRINCIPES VAN INCLUSIEF LEIDERSCHAP

Inclusief leiderschap kan je, kort gezegd, omschrijven als ‘gedeeld leiderschap in een context van diversiteit’. Het doel is een inclusief team te creëren. In onze huidige complexe wereld, met o.a. grote verschillen in onze stakeholdergroepen, is gedeeld leiderschap de meest efficiënte manier om dat doel te bereiken. Het is ook de snelste manier om diversiteit te kapitaliseren voor de onderneming.

Diversiteit is een kracht in een team. Denk vooral aan: meer creativiteit en innovatiekracht, een vlotte wendbaarheid in een wispelturige markt. Maar enkel de aanwezigheid van verschillende profielen en talenten is niet voldoende. Het team moet INCLUSIEF FUNCTIONEREN om diversiteit te laten renderen. In een inclusief team kan iedereen authentiek zichzelf zijn – hoef je geen toneeltje op te voeren (dat hou je ook langer vol …) – en tegelijk echt deel uitmaken van het team. Zo ontwikkelen de talenten van elke medewerker optimaal en kunnen ze ingezet worden voor de missie van de onderneming. De hele onderneming wordt daar beter van en elke mens in de onderneming ook. 

Gedeeld leiderschap houdt in dat mensen binnen een team zelf de rol van de leider op zich nemen. Jesse Segers, professor leiderschap en organisatiegedrag aan de Antwerp Management School, meent dat mensen leiderschap vaak verwarren met leiding geven. Een leider hoeft geen leidinggevende te zijn. Een leidinggevende heeft een formele positie, maar elk lid van een team kan een leider zijn. Iedereen kan voorstellen indienen, en net dat opent de deur naar de inbreng van verschillende perspectieven in het team, en dus naar de kracht van diversiteit. (1)

ACHT BASISPRINCIPES 

Om vorm te geven aan dat gedeeld leiderschap in een context van diversiteit zijn er acht basisprincipes van belang. Ik breng ze samen in het Diversiteit & Inclusiekompas. 

  1. NORMALISEREN – Draag diversiteit uit als iets normaal.
  2. RELATIVEREN – Interpreteer je eigen waarheid als relatief.
  3. OPENEN – Kom de ander met een open hart en deur tegemoet.
  4. VERKENNEN – Observeer breed, voorbij de vooroordelen en clichés.
  5. SCHAKELEN – Maak taal en symboliek flexibel.
  6. DIALOGEREN – Praat met de ander in een verbindende dialoog.
  7. CO-CREËREN – Accordeer diverse belangen in een gedragen resultaat. 
  8. CONFLICTEREN – Stel bij conflicten een win-win-perspectief voorop. 

Hoe je als team vanuit gedeeld leiderschap met deze principes aan de slag gaat, ontdek je tijdens het INCLUSIVE LEADERSHIP LAB. Op 5 mei stel ik je het prototype voor van het D&I TEAMSPEL, een gespreksleidraad voor teams die met een concreet diversiteitsvraagstuk worstelen en op zoek zijn naar nieuwe manieren om met die uitdaging om te gaan. 

Resoneert dit met jou, check dan even je agenda en gun jezelf een dag de tijd om samen met andere leiders ervaringen uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen. Schrijf je vandaag nog in en breng je vrienden-collega’s mee; er is nog plaats.

Bron: (1) Jesse Segers, Gedeeld leiderschap gericht op een hoger doel, AGO.nl, 2015.