NAAR MEER COHESIE IN DIVERS SAMENGESTELDE TEAMS

Hoeveel verschil maakt het voor jou als leidinggevende of HR-medewerker wanneer je retentiegraad met 10 % stijgt? Investeren in de sociale cohesie van je divers samengestelde team kan dat effect hebben. Dat werd ons onlangs opnieuw bevestigd door de lokale Plant Manager van een alom bekend Belgisch bedrijf.

Bij het feedbackgesprek na ons traject vertelde ze dat een paar leden van het productieteam haar persoonlijk waren komen bedanken dat ze aan dit project hadden mogen deelnemen. Het had hen zoveel deugd gedaan met hun collega’s te kunnen praten over moeilijke, maar belangrijke thema’s! Drie korte gesprekken met een begeleider; meer was er niet voor nodig om hen dichter bijeen te brengen.

STRESS EN SPANNINGEN NEMEN AF

Het effect van Inclusive@Work op de medewerkers in een divers team is dankbaarheid. Mensen zijn bij uitstek sociale wezens. We hebben een aangeboren nood aan verbinding met de mensen om ons heen – onze collega’s. Wanneer die verbinding niet vanzelf gaat en iemand even komt helpen om de brug te bouwen, stijgt meteen het welbevinden op het werk. Stress en spanningen nemen af. De hechting aan het bedrijf en de wens om er nog lang te blijven, gaan naar omhoog.

TOOLBOX INCLUSIVE@WORK 

Inclusive@Work biedt praktische, toegankelijke en laagdrempelige tools, waarmee je de sociale cohesie in divers samengestelde teams versterkt. Niet over de hoofden van mensen heen, maar kortbij en bottom-up. Want inclusie – of: het gevoel authentiek jezelf te mogen zijn en een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan het team – is iets wat collega’s in de eerste plaats voor elkaar creëren, niet iets wat top-down opgelegd kan worden. 

“Dankzij deze toolbox leren teams op een indirecte manier verbindend communiceren met elkaar. De dingen worden benoemd, en er wordt in alle respect naar elk individu geluisterd volgens de groepsdynamiek die speelt in het team. We zijn er nog niet, maar de eerste stapjes zijn nu wel gezet.” 

Jovanka Van Driessche, HR & Wellbeing Manager

Relaties opbouwen doe je immers niet door beleidsplannen te schrijven en dan aan medewerkers te verkondigen dat ze ‘voortaan goede vrienden moeten zijn’ … Relaties opbouwen doe je door mensen vertrouwd te maken met elkaar, te laten kennismaken, het gesprek te faciliteren. Er zijn DRIE HEFBOMEN VOOR EEN STERKE TEAMCOHESIE. De Toolbox van Inclusive@Work is er om je te helpen deze hefbomen te hanteren. 

ZORGZAME AANDACHT VOOR IEDER TEAMLID

De toolbox is zo ontworpen dat je als HR-manager of D&I-manager zelfstandig aan de slag kan. Maar misschien heb je al genoeg hooi op je vork en werk je liever samen met een ervaren facilitator, die bovendien als een neutrale buitenstaander het vertrouwen wint. Het team van de Diversiteitsacademie is jouw partner in inclusief leiderschap. Verbindend omgaan met diversiteit is onze tweede natuur, een waarderende benadering en zorgzame aandacht voor ieder teamlid is waarmee we ons onderscheiden. Vraag Layla om meer info over het Inclusive@Work Traject of boek vrijblijvend een kennismaking met Marijke.