HOE JE DE TEAMCOHESIE VERSTERKT DOOR HET KOFFIEAPPARAAT TE VERPLAATSEN

Herinner jij je Madame Arabelle nog? De onvolprezen koffiedame van de Collega’s verzamelde twee keer per dag het hele team rond haar kar voor een verbindende babbel. Ook al hebben we vandaag in onze organisaties meestal geen persoon meer die ons rond het heerlijke zwarte brouwsel samenbrengt, toch kan de koffiehoek nog steeds een sleutelrol spelen in het verbeteren van de teamcohesie.

Goede relaties tussen collega’s vormen het fundament van een goede samenwerking. Het is dan ook voor elke leidinggevende belangrijk om te investeren in teamcohesie of team building. In een divers team is dat nog belangrijker, omdat de collega’s door hun onderlinge verschillen in referentiekader mekaar minder gemakkelijk spontaan vinden. Verschillen in leeftijd, gender, functie, taal, religie, etniciteit, talenten, gezondheid en mogelijkheden zorgen ervoor dat we het werk en de werkomgeving op een andere manier beleven. Dat kan leiden tot misverstanden of storingen in de samenwerking. Een divers team is niet vanzelf een inclusief team. Om de diversiteit in je team als een meerwaarde te kapitaliseren, geef je de teamcohesie best wat extra aandacht.

Ik omschrijf teamcohesie als de samenhang in het team, of de mate waarin de leden van het team verbondenheid ervaren en zich mee verantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn en succes van de organisatie. Het is de tegenhanger van de ieder-voor-zich-mentaliteit. Als inclusief leider heb je DRIE HEFBOMEN VOOR EEN STERKE TEAMCOHESIE.

  1. NETWERK – De teamcohesie stijgt naarmate meer collega’s mekaar kennen. Door ontmoeting en onderlinge contacten te stimuleren versterk je de samenhang in een team. In elke organisatie zijn er subteams, afdelingen en soms ook kliekjes. Het is belangrijk om deze groepen met elkaar te verbinden.
  2. AFSTEMMING – De teamcohesie  stijgt naarmate collega’s vaker van gedachten kunnen wisselen. Door de gelegenheid te creëren voor teamleden om waarden, normen en meningen te tonen en onderling af te stemmen versterk je de samenhang in het team.
  3. VERTROUWEN – De teamcohesie stijgt naarmate collega’s zich veiliger voelen en ze vertrouwen hebben in elkaar en in de werkgever. Mekaar kunnen herkennen, een zekere familiariteit voelen, en een gemeenschappelijke identiteit ontwikkelen in de organisatie helpen de samenhang vooruit.

Het koffieapparaat kan in deze je bondgenoot zijn. Je kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke koffiehoek inrichten voor verschillende teams, of het koffieapparaat verplaatsen, zodat meer collega’s elkaar kruisen bij het vullen van de mok. Op deze kruispunten ontstaat de herkenning, de familiariteit. Dat legt een basis voor vertrouwen. Collega’s groeten elkaar en misschien ontspint zich een gesprek. Zo groeit de verbinding. En dat alles legt een fundament voor een inclusief team – waar iedereen zichzelf kan zijn, er echt bij hoort en het beste van zichzelf kan geven voor de missie van de organisatie.

Wandel na het lezen van deze blog eens met je lege mok naar de koffiehoek en observeer wie elkaar daar tegenkomt. Is dat zoals je het wil hebben of kan dat beter? Met een kleine ingreep creëer je misschien een groot effect.

Meer inspiratie rond eenvoudige manieren om de samenhang in je team te versterken, ook op superdiverse en kortgeschoolde werkvloeren, vind je in de toolbox van Inclusive@Work. De voorbije twee jaren ontwikkelde ik – vanuit het Steunpunt Diversiteit & Leren – dit materiaal, samen met DiverGent, Agentschap Integratie & Inburgering en Samen Leven vzw en met de steun van ESF Vlaanderen. De komende jaren zal de Diversiteitsacademie de begeleiding verzorgen van inclusieve leiders die met dit materiaal op teamcohesie willen inzetten. Contacteer Layla voor meer info.