OPEN BRIEF AAN vzw MOEDERS VOOR MOEDERS

Beste Moeders voor Moeders,

Ik hoor dat u veroordeelt bent voor discriminatie.

U doet waardevol werk: u deelt hulppakketten uit aan kwetsbare moeders. Nu steeds meer mensen in armoede terecht komen door de coronacrisis, is uw werk belangrijker dan ooit. Maar ik lees dat vrouwen met een hoofddoek niet toegelaten zijn in bepaalde delen van het gebouw. Ik moet zeggen, dat klinkt ook in mijn oren als discriminatie. En we hebben in België een wet die dat verbiedt. Gelukkig.

Toch lees ik op 13 januari in de media dat u dat anders ziet. U gaat in beroep. Want, lees ik, u wil vrouwen net dichter bij elkaar brengen. Uw redenering: “Sommige moeders voelen zich niet op hun gemak wanneer er vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn.” Ik vermoed dat dit christelijke en seculiere moeders zijn. Door de diversiteit uit te wissen of in de gang te laten staan, wil u een verbindende context creëren.

Dat is een nobel doel, maar zo werkt dat natuurlijk niet …

Uw bekommernis om de gevoelens van de christelijke en seculiere moeders siert u en is ook terecht. Als vzw moet u inderdaad voor iedereen die een beroep op u doet, proberen een veilige sfeer te creëren. Evenwel, door de zorg voor één segment van je moeders te laten primeren op de zorg voor een ander segment, bereikt u niet uw doel. U creëert veiligheid voor één groep en onveiligheid voor een andere groep. En dat is dus discriminatie.

WITTE ONWENNIGHEID

Toch heb ik begrip voor je probleem. Het is actueel en zeer herkenbaar. We zien in steden waar de superdiversiteit in een paar decennia het nieuwe normaal werd, dat een deel van de autochtone bevolking achterop bleef in de ontwikkeling van haar vermogen om met diversiteit om te gaan. Ze voelen zich onwennig, ze voelen zich niet thuis in die nieuwe wereld die rondom hen vorm kreeg. U heeft gelijk dat u zich daar zorgen om maakt. U wil absoluut vermijden dat er een wij-zij-dynamiek speelt in de wachtzaal, dat is lovenswaardig.

Ik geloof je dus, wanneer je zegt dat je intentie is om te verbinden, om de kloof te overbruggen. Alleen, je strategie deugt niet. Ze is agressief voor de moeders met hoofddoek.

AUTHENTIEKE VERBINDING

Dit is niet hoe verbinding werkt. Ken je Brené Brown*? Zij deed onderzoek naar hoe verbinding tussen mensen tot stand komt. Ze stelt vast dat wij allen verlangen om deel uit te maken van een groter geheel – echte verbondenheid met anderen te ervaren – maar niet ten koste van onze authenticiteit, vrijheid of macht. We willen helemaal onszelf kunnen zijn EN er helemaal bij horen. Dat klinkt als een paradox. En daarin ligt dan ook de uitdaging.

U heeft wellicht gemerkt dat zo’n authentieke verbinding niet vanzelf ontstaat wanneer mensen in een ruimte bijeen komen. Integendeel, we gaan in kliekjes zitten bij wie op ons lijkt. Dat komt omdat wij mensen van nature niet zo dol zijn op diversiteit. Het maakt ons een beetje bang en onzeker.

Toch is superdiversiteit het water waarin we zwemmen.

DAT MAAKT DAT U EEN HEEL BELANGRIJKE ROL HEEFT, nl. OM DE MOEDERS DIE BIJ U KOMEN TE  HELPEN DE STAP NAAR ELKAAR TE ZETTEN. ZE HEBBEN U DAARBIJ NODIG.

HOE PAK JE DAT AAN ?

Misschien is dat een rol waarin je nog kan groeien. Ik geef je alvast 5 tips.

TIP 1 – MAAK EEN FRISSE START – Geef toe dat je intentie zuiver was, maar je strategie niet de juiste. Verontschuldig je bij de moeders met hoofddoek. Bevestig aan de moeders die niet van een hoofddoek houden, dat je zal blijven aandacht hebben voor hun noden. Maak tegelijk duidelijk dat het via een andere weg zal zijn. Zo leg je de basis voor een nieuw, maar anders vertrouwen.

TIP 2 – CREËER DE MOGELIJKHEID VOOR DE MOEDERS OM ELKAAR TE HELPEN – Je vzw noemt immers moeders voor moeders. Dat kunnen ook de kwetsbare moeders onder elkaar zijn. Zinvol kunnen zijn voor een ander, werkt verbindend. Je kan moeders hierin op weg helpen.

TIP 3 – ZORG DAT DE MOEDERS SAMEN KUNNEN LACHEN – Lachen doen we in alle talen op dezelfde manier. Het laat mensen ontspannen, waardoor ze makkelijker hun hart openen voor elkaar.

TIP 4 – BETREK DE MOEDERS IN HET UITSTIPPELEN VAN DE NIEUWE WEG – Je hoeft het warm water niet zelf uit te vinden. Betrek je doelgroep in je beleid. We noemen dat co-creatie.

TIP 5 – VERTAAL JE MISSIE EN VISIE NAAR DE HEDENDAAGSE TIJD – Breng je stakeholders samen, ook de leden van je Raad van Bestuur, en bedenk hoe je de beste Moeders voor Moeders kan zijn in het Borgerhout anno 2021.

WAT WIN JE DAARBIJ ?

  • Je haalt meer voldoening uit je werk.
  • Je zal ook meer moeders vinden die hun schouders onder je project willen zetten.
  • Je hebt meer positieve impact in het leven van de moeders die bij je aankloppen.  
  • Je spaart de kosten van een grimmige juridische strijd.
  • Je brengt vernieuwing en wakkert creativiteit aan. Er waait een frisse wind.
  • Je krijgt een breder draagvlak in de omringende samenleving.

Verder wil ik je aanraden om de juridische strijd te staken. Verspil er je energie niet aan. Je doet veel méér voor de moeders die niet van hoofddoeken houden door hen de stap naar het hier en nu te helpen maken, dan door te strijden voor hun privilege om in het verleden te blijven steken. Het mono-culturele Antwerpen bestaat al lang niet meer. Daar kan om gerouwd worden, maar na elke rouwperiode komt toch de dag dat we weer verder moeten met ons leven.

Zoek je iemand die je op dit pad kan ondersteunen? Ik sta voor je klaar. Contacteer me gerust. Dan bespreken we geheel vrijblijvend hoe we kunnen samenwerken.

Warme groet,

Marijke.

*Brené Brown (2018) Verlangen naar verbinding. Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. Amsterdam: Bruna Uitgevers.