MET VROUWEN AAN DE TOP STA JE STERKER

EN NOG VIJF GOEDE REDENEN OM TE INVESTEREN IN DIVERSITEIT & INCLUSIE

Vorige week zag ik in De Tijd een kop: “Sterke bedrijven hebben veel vrouwen in de raad van bestuur.” Dat prikkelt natuurlijk mijn nieuwsgierigheid, dat kun je wel denken … šŸ˜‰ Dus ik las verder, en wat blijkt ?

Het Amerikaanse ratingbureau Moody’s heeft bij 540 Europese bedrijven de financiĆ«le gezondheid vergeleken met de diversiteit in het hoogste bestuursorgaan. Vanaf 30 % vrouwen in de Raad blijkt het bedrijf significant ‘gezonder’ te zijn dan wanneer die norm niet gehaald wordt. Moody’s concludeert: “We beschouwen de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur – en de potentiĆ«le diversiteit aan meningen die zij de raad bijbrengen – als een factor die bijdraagt aan goed bestuur.” Niet slecht om dat even te laten inzinken op deze maandag na Internationale Vrouwendag.

Hoe meer diversiteit van meningen je toelaat aan het stuur van je organisatie, hoe sterker je staat. In onze superdiverse wereld van vandaag geldt dat natuurlijk niet alleen voor de man-vrouwratio. Ook verschillen in leeftijd, gender – in de brede zin van het woord – taal en cultuur zijn interessant. Dat betekent concreet dat je een DIVERSITEIT & INCLUSIEBELEID nodig hebt om met je organisatie te kunnen floreren in de 21e eeuw. Naast financiĆ«le gezondheid zijn er minstens nog vijf andere goede redenen om die investering te doen.

VIJF GOEDE REDENEN OM TE INVESTEREN IN D&I BELEID

1 – Met een D&I beleid heb je MEER TEVREDEN MEDEWERKERS. Werknemers voelen zich gezien in hun talenten en identiteit. De sfeer in de teams is beter en er zijn minder conflicten. Hierdoor ervaren mensen minder stress en worden ze minder snel ziek.

2 – Met een D&I beleid zie je de PRODUCTIVITEIT STIJGEN. De collega’s zetten sneller de neuzen in dezelfde richting en voelen zich meer betrokken bij de missie van de organisatie. Daardoor stijgt de motivatie om er samen alles aan te doen om de doelstellingen te halen.

3 – Met een D&I beleid gaat de FOUTENMARGE NAAR BENEDEN. Of m.a.w. er worden minder fouten gemaakt. Daardoor daalt de kost van het herstel van fouten of van dingen opnieuw te moeten doen. Dat komt omdat collega’s meer solidair zijn met elkaar en spontaan elkaars ‘zwakke kantjes’ of verstrooidheden compenseren. In een inclusief team willen mensen SAMEN gaan voor het beste resultaat.

4 – Met een D&I beleid maakt je de CREATIVITEIT EN INNOVATIEKRACHT van je team los. Hoe meer diversiteit in je organisatie, hoe meer invalshoeken om naar een uitdaging te kijken. Door een cultuur van inclusie te stimuleren, zorg je er bovendien voor dat je met die diverse invalshoeken effectief aan de slag kan om nieuwe oplossingen te creĆ«ren.

5 – Met een D&I beleid heb je een BETER IMAGO, en dit zowel bij je doelpubliek als bij sollicitanten. We weten dat de jongere generaties, die opgegroeid zijn in superdiversiteit en dat heel normaal vinden, wantrouwig zijn tegenover organisaties die doen alsof ze nog in een witte wereld bestaan … Door je waardering voor diversiteit te tonen en je cultuur van inclusie naar buiten te communiceren, word je aantrekkelijker als werkgever. Bovendien vind je doelpubliek gemakkelijker aansluiting; je toegankelijkheid stijgt.

BLAUWDRUK VOOR EEN DIVERSITEIT & INCLUSIEBELEID

Veel overtuigende argumenten, maar hoe begin je eraan ?

Kennis maken met het DIVERSITEIT & INCLUSIEKOMPAS is een goede eerste stap. Met de 8 sleutels naar verbinding in diversiteit heb je een handige set aan ‘design principes’ om een cultuur van inclusie te ontwerpen en de kracht van diversiteit los te maken in je team. Je zal snel een verbetering merken. Meer tevreden mensen, meer productiviteit, minder fouten, meer creativiteit en innovatiekracht en een beter imago zorgen er samen voor dat je organisatie als een stevig huis op een rots staat. Laat die stormen maar komen; jij bent er klaar voor !