Missie

“Mijn levensmissie is meer Diversiteit & Inclusie creëren aan de ontwerptafels van een duurzame samenleving. Ik wil de kracht van diversiteit vrij maken voor wie streeft naar meer profit – planet – people – peace in Europa.”

Als we vandaag een goed leven willen én tegelijk de toekomst van volgende generaties veilig willen stellen, dan hebben we nood aan een nieuw systeem waarin people, profit, planet en peace meer in evenwicht zijn met elkaar. Dat vraagt om out-of-the-box denken en organiseren.

Diversiteit biedt hier een meerwaarde, want door complexe uitdagingen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken genereren we nieuwe antwoorden. Maar dit gaat niet vanzelf. Het vraagt om een geslaagde VERBINDING IN DIVERSITEIT en een INCLUSIE MINDSET bij het individu en in de groep.