Meerwaarde

“Een ondernemer, zorg- of dienstverlener, of school die actief inzet op Diversiteit & Inclusiebeleid ondervindt veel voordelen. Dit is de RETURN ON INVESTMENT (ROI) die je mag verwachten.”

WAT BRENGT EEN DIVERSITEIT & INCLUSIEBELEID OP ?

BETERE EMPLOYEE EXPERIENCE – In een inclusief team ervaren medewerkers minder stress en misverstanden. De sfeer is aangenaam. Daardoor wordt het makkelijker om de juiste talenten te vinden, te houden en te laten doorgroeien. Je medewerkers ervaren je als een aangename werkgever.

BETERE WORKFORCE ALIGNMENT – In een inclusief team werken medewerkers met meer motivatie en focus aan het doel van de onderneming. Medewerkers voelen zich op een authentieke manier deel van het geheel en ervaren hun bijdrage als zinvol. Je productiviteit stijgt.

KLEINERE FOUTENMARGE – In een inclusief team vullen medewerkers elkaar spontaan aan. Collega’s voelen zich samen verantwoordelijk voor een optimaal resultaat. Er worden minder fouten gemaakt en de kost van ‘re-do’s’ daalt.

MEER CREATIVITEIT EN INNOVATIEKRACHT – In een inclusief team draagt de diversiteit aan invalshoeken ertoe bij dat medewerkers sneller out-of-the-box denken. Dit bevordert de creativiteit. Er ontkiemen meer innovatieve ideeën.

BETERE CUSTOMER BRANDING – Een onderneming die Diversiteit & Inclusie hoog in het vaandel draagt, is aantrekkelijker voor de klant. Je wordt herkenbaar en toegankelijk voor een breder segment van de bevolking. Je maatschappelijke waarde stijgt.