7 STAPPEN NAAR INCLUSIE MET DE EDC (European Disability Card).

Superdiversiteit, Tips, Toegankelijkheid, Verhalen

Zet ze in als een hefboom naar toegankelijkheid van je aanbod in cultuur, sport en vrije tijd.

Maak jij je als organisator van cultuur, sport en/of vrije tijd ook wel eens zorgen over de toegankelijkheid van je aanbod? We hebben allemaal blinde vlekken en daardoor merken we niet altijd op dat we ongewild drempels installeren voor een deel van ons doelpubliek. Mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking bijvoorbeeld stoten dagelijks tegen deze lastige drempels aan. Met de erkenning van de European Disability Card maak je jouw aanbod meteen een stuk toegankelijker voor hen. In deze blog lees je hoe dat werkt.

Ben of ken je iemand met een beperking, kijk dan zeker naar de EU Disability vragenlijst van het EDC team . Ze hebben 3.000 respondenten nodig om het belang van de EDC verder te onderbouwen.

WAT IS DE EDC ?

De European Disability Card is een pasje dat de toegang bevordert van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding en dat een aantal voordelen biedt in die domeinen. Met de eenvormige kaart, die gemakkelijk te herkennen is, kan de houder ervan zich kenbaar maken en het recht op korting, een voorbehouden plaats of ander voordeel vragen, zonder verwarring of discussie. Zo bevordert de EDC hun volwaardige participatie aan onze samenleving.

Voordien presenteerden mensen met een beperking zich vaak aan de kassa met doktersbriefjes, attesten van een instelling of een parkeerkaart (die tegelijk in de auto moest liggen …), maar dan nog was het voor de bediende achter de ticketbalie niet eenvoudig om na te gaan of de persoon daadwerkelijk in aanmerking kwam. Pieter Paul Moens, zelf in het autismespectrum, een beperking die niet duidelijk zichtbaar is, kwam daardoor regelmatig in een lastig parket bij de inkom van musea, pretparken, e.d. Hij bedacht de EDC in 2007 als een oplossing voor dat netelige begin van iets wat een leuke, ontspannende activiteit moest zijn …

De European Disability Card werd gelanceerd op 19 oktober 2017. Mensen met een beperking tonen hiermee dat ze erkend zijn of ondersteuning krijgen bij één van de vijf Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor hun integratie. Twee jaar later zijn er +54.000 kaarten uitgegeven en hebben al ruim 400 musea, theaters, sportclubs, zwembaden, pretparken, cultuurverenigingen, … de kaart erkend. 54 lokale overheden promoten de kaart in hun gemeente en elke dag stijgt hun aantal nog.

HOE DRAAGT DE KAART BIJ AAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN JE AANBOD ?

Ook jij kan de European Disability Card inzetten om de toegankelijkheid van je aanbod in cultuur, sport en vrije tijd te bevorderen. Dat illustreer ik graag aan de hand van de 7 B’s VAN TOEGANKELIJKHEID. Let wel, je bent helemaal vrij in de keuze van voordelen die je koppelt aan de kaart. Een erkenning houdt geen verplichtingen in.

Als we een toegankelijk aanbod willen voor ieder segment van ons doelpubliek, kunnen we onszelf 7 vragen stellen om drempels te lokaliseren. Zijn we BEKEND bij dit segment van ons doelpubliek? Zijn we BEREIKBAAR? Zijn we BESCHIKBAAR? Zijn we BETAALBAAR? Zijn we BEGRIJPELIJK? Zijn we BRUIKBAAR? Zijn we BETROUWBAAR? Met een erkenning van de European Disability Card haal je op elk van deze 7 punten je drempels naar beneden.

 • BEKEND – Wie de EDC erkent, plaatst het logo op affiches, digitale media, bij de ingang, e.d. Zo maak je jezelf bij mensen met een beperking kenbaar als een organisatie die oog heeft voor hun noden. Je wordt ook vermeld op de lijst van partners. Daar kunnen de houders van een EDC je vinden.
 • BEREIKBAAR – Met de kaart zorg je ervoor dat mensen met een beperking vlot toegang krijgen tot een aangepaste ingang, toegankelijke of voorbehouden plaatsen, voorrang bij attracties en in wachtrijen (die voor hen extra belastend kunnen zijn). De fysieke en psychische drempel om van je aanbod te genieten, gaat daarvoor naar omlaag.
 • BESCHIKBAAR – Hoe meer aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd de EDC erkennen, hoe meer opties mensen met een beperking krijgen om volwaardig te participeren. Je maakt jezelf voor hen beschikbaar. Hun keuzevrijheid stijgt en voor jou is het een manier om je te onderscheiden van aanbieders met minder oog voor toegankelijkheid.
 • BETAALBAAR – Je kan de houders van de kaart gratis toegang of korting geven op (een deel van) je aanbod, zowel voor hen als voor hun begeleider (of doventolk). Je kan ook korting bieden op rondleidingen. Zo wordt de deelname aan cultuur, sport en vrije tijd betaalbaarder voor mensen die vaak met een beperkt inkomen zware medische kosten moeten dragen.
 • BEGRIJPELIJK – Je kan een gratis audio- of videogids koppelen aan de kaart. Of brochures en informatie voorzien die aangepast zijn aan specifieke behoeften. Denk aan brailleschrift of eenvoudige taal. Aangepaste rondleidingen in vb. gebarentaal dragen ook bij aan de begrijpelijkheid.
 • BRUIKBAAR – Mensen met een beperking hebben net zo goed als elke burger de wens en de behoefte om cultuur op te snuiven, te sporten, zich te ontspannen, te genieten. Jouw activiteiten zijn voor hen zinvol, nuttig en interessant. Door de EDC in te zetten (en de nodige aanpassingen te doen), maak je je aanbod bruikbaar voor hen. Je draagt bij aan de levenskwaliteit van een groep die nog al te vaak vergeten wordt …
 • BETROUWBAAR – Door de EDC te erkennen, geef je een duidelijk signaal! Mensen met een beperking wéten dat ze bij jou welkom zijn, dat je oog hebt voor hen en dat je je engageert om rekening te houden met hun noden. Zo wordt je voor hen een betrouwbare partner.

KORT SAMENGEVAT – Werken met de European Disability Card zorgt ervoor dat je vlot en eenduidig aangepaste voorzieningen kan bieden aan mensen met een (zichtbare of onzichtbare) fysieke en/of mentale beperking. Je medewerkers weten hoe de kaart eruit ziet en kunnen, zonder twijfel of verwarring, vlot bepalen wie recht heeft op wat. De kaart biedt houvast aan je personeel en zorgt ervoor dat je gebruiker voluit kan genieten van je cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod.

Bezoek de website van de EDC voor meer informatie en extra inspiratie. Blijf je graag op de hoogte van alle nieuws, dan kan je de FB pagina volgen.

AAN DE SLAG MET TOEGANKELIJKHEID

Merk je dat een deel van je doelpubliek systematisch afwezig blijft op de activiteiten die je organiseert? Wil je gericht actie ondernemen om je drempels te identificeren en naar beneden te halen?

SCHRIJF JE IN VOOR DE WORKSHOP ‘ACTIEPLAN TOEGANKELIJKHEID. SLOOP DE DREMPELS VOOR JE DOELPUBLIEK. Die gaat door op 21 februari 2020, van 14u00 tot 17u00 in het BlinkHuis, Vlaanderenstraat 53 – Gent.

Liever een gesprek op maat ? Laat het even weten via marijke@diversiteitsacademie.be of 0479-78.60.20. Ik kom graag bij je langs voor een vrijblijvende kennismaking.

EU DISABILITY VRAGENLIJST

Hoe nuttig de European Disability Card ook is, het voortbestaan ervan is niet gegarandeerd … 🙁

Om het belang van de kaart nog sterker te kunnen onderbouwen en beargumenteren hebben de initiatiefnemers van de EDC recent de EU Disability vragenlijst open gesteld. Ze peilen daarmee naar de noden voor inclusie van mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Ze hebben 3.000 respondenten nodig. Contacteer Chris Lowyck (chrislowyck@iCloud.com) voor meer info.

HOE KAN JE HELPEN ?

 1. Behoor jij tot de doelgroep van de vragenlijst ? Neem even de tijd en vul ze in.
 2. Ken je iemand die tot de doelgroep van de vragenlijst behoort ? Vraag die persoon om de vragen te beantwoorden. Help even mee, indien nodig.
 3. Deel de vragenlijst in je netwerk op LinkedIn of op facebook. Zet er een persoonlijke wervende boodschap bij. Zo maak je deze oproep meer zichtbaar.

ALVAST DANK !

ERBIJ HOREN IN TIJDEN VAN TOENEMENDE POLARISERING

Superdiversiteit, Tips

Met Brené Brown Verlangen naar Verbinding

Ik begin voor de vijfde keer helemaal opnieuw; het schrijven lukt niet goed. Mijn gedachten dwalen af naar de slachtoffers van de gruwelijke aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland: 49 mensen uit het leven gerukt en 48 verwond tijdens het vrijdaggebed – in game modus en live op facebook … Waarom zij? Omdat ze moslim zijn. En omdat de daders ervan overtuigd zijn dat we in oorlog zijn met elkaar, en dat het hun opdracht is om daar hun deel in op te nemen … 49 families blijven achter met een lege plek aan tafel en een gat in hun hart.

Het gebed – of de meditatie – is bij uitstek het moment dat we ons even losmaken uit de drukke mallemolen en het gevoel van verbondenheid met al wat leeft, toelaten. Het is het moment dat we ons openen voor het bewustzijn van de eenheid van al wat is. Net dan aanvallen getuigt van een ontmenselijking waar geen woorden voor zijn … Als ik dan de racistische commentaren lees van mensen hier bij ons die dansen op het graf van de slachtoffers, dan zakt de moed mij in de schoenen. Hoe ver zijn we als samenleving verwijderd van dat bewustzijn dat we allen in wezen horen bij elkaar, één in ons mens-zijn?

POLARISERING OF SAMENHORIGHEID

Hoe creëren we in een context van groeiende diversiteit een weg voorbij de polarisatie en de angst terug naar samenhorigheid? Samenhorigheid betekent letterlijk het gevoel samen of bij elkaar te horen, ook al ben je verschillend of kijk je door een andere bril naar de wereld om je heen. Brené Brown (Verlangen naar Verbinding, 2018) deed onderzoek naar wat het betekent om erbij te horen in een tijd van toenemende polarisatie.

Ze omschrijft ‘erbij horen’ als het aangeboren menselijk verlangen om deel uit te maken van een groter geheel. Ze vroeg aan mensen wat ze belangrijk vonden in verband met ‘erbij horen’ en ontdekte een interessante dualiteit: we willen deel van iets uitmaken – echte verbondenheid met anderen ervaren – maar niet ten koste van onze authenticiteit, vrijheid of macht. De verbondenheid moet écht zijn, niet voorwaardelijk of nep of iets waar constant over onderhandeld moet worden. Het gevoel erbij te horen hangt sterk af van de aanvaarding door de ander, en dat maakt ons heel kwetsbaar …

DE MEERDERHEID IS NIET LANGER EIGENAAR VAN DE NORM

Net hierin worden we in onze superdiverse bedrijven, scholen en organisaties uitgedaagd. Het gevoel er op een authentieke manier bij te kunnen horen, staat onder druk. Ook voor zij die zich tot voor kort konden laven aan de illusie de ‘norm’ te zijn en er dus automatisch bij te horen. De meerderheid is niet langer eigenaar van de norm. Dat is een nieuwe realiteit … voor veel mensen schokkend en oncomfortabel. Deze uitdaging brengt stress en angst naar boven. Zoveel mensen voelen zich door diversiteit extreem onder druk staan … en met groeiende verbetenheid gaan ze in verzet tegen een realiteit die zich ongewenst aan hen opdringt.

In een samenleving waarin de norm zo uitdrukkelijk in vraag gesteld wordt, voelen we ons minder gemakkelijk gezien in wie we werkelijk zijn. In deze dynamiek gaan mensen vechten voor erkenning en waardering, die er in veel gevallen niet komt. Daardoor krijgen ze meer last van energieverlies, gaan ze twijfelen aan zichzelf en vinden ze niet de kracht en de zelfsturing om op een constructieve manier met de situatie om te gaan. Superdiversiteit duwt mensen naar de grenzen van hun veerkracht, waar hun natuurlijke weerstand tegen stress het begeeft.

NAAR EEN NIEUW GEVOEL VAN VERBONDENHEID

Hoe creëren we in deze context een nieuw gevoel van verbondenheid? Tijdens het onderwijslabo op 3 mei 2019 onderzoeken we samen met directeurs, beleidsmedewerkers en zorgcoördinatoren welk schoolklimaat de veerkracht van het team opnieuw doet groeien.

ONDERWIJSLABO – VEERKRACHT IN SUPERDIVERSITEIT. VANUIT VERBINDING NAAR MEER WELBEVINDEN AAN BEIDE KANTEN VAN DE LESSENAAR.

Mijn belangrijkste pleidooi is dat scholen – maar ook bedrijven en organisaties – in een tijd van superdiversiteit nood hebben aan een integraal Diversiteit & Inclusiebeleid. Wanneer we het aan de individuele leerkracht, leerling of ouder overlaten om dit spanningsveld op te lossen, komt de draagkracht van mensen te zeer in het gedrang.

TIPS

Hier zijn alvast een paar tips om in je school aan de slag te gaan.

 1. BENOEM SUPERDIVERSITEIT ALS HET NIEUWE NORMAAL. Het is belangrijk om duidelijkheid te creëren: het grotere geheel waar we zo graag willen bij horen, zal een meerstemmig geheel zijn. Het is niet anders. Hoe sneller iedereen beseft dat dit de nieuwe werkelijkheid is waartoe we ons moeten verhouden, hoe beter.
 2. CREËER DIALOOG EN PARTICIPATIE op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Het is belangrijk dat iedereen mee kan bepalen hoe we, in al onze verscheidenheid, samen school zullen maken. Wat betekent het in die nieuwe werkelijkheid  om ‘erbij te horen’ op een authentieke manier? Die vraag kunnen we alleen samen beantwoorden.
 3. KIES VOOR EEN OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING met de focus op een gedeeld doel. Blijf weg van ideologische stellingname. Discussies over wie zich moet aanpassen aan wie, zijn niet productief. Verleg de focus in het gesprek van gelijk krijgen naar een oplossing vinden en onderhandel. We moeten op zoek naar een modus operandi die voor iedereen werkt.
 4. NEEM DIVERSITEIT & INCLUSIE OP ALS PIJLER IN JE BELEID. Je kan het niet aan het toeval overlaten hoe mensen hun weg vinden in de complexiteit van een superdiverse school. Je  medewerkers hebben de ruggensteun nodig die een doordacht en pragmatisch Diversiteit & Inclusiebeleid hen kan bieden.

Samen met mijn partner in het onderwijslabo, Anja Copejans, nodig ik je graag uit om op 3 mei verder met deze tips aan de slag te gaan. Voor meer info en inschrijvingen klik je door naar de event pagina .

METEEN STARTEN ?

Op 4 april kan je in de Diversiteitsacademie STARTEN MET DUURZAAM DIVERSITEIT & INCLUSIEBELEID. Hoe evolueer je van ad hoc initiatieven rond omgaan met verschillen naar een écht duurzaam beleid? Deze workshop is voor leidinggevenden en HR-medewerkers die betere slaagkansen willen voor hun inspanningen rond Diversiteit & Inclusie. Je krijgt tools en handvaten voor een succesvolle start en gaat op het einde van de dag naar huis met een actieplan op maat.